Новини, Политика, Туризъм, Шарен свят

Конституционният съд отмени туристическия данък

Туристическият данък, който влезе в сила точно преди една година – през април 2011-а, и замени дотогавашната туристическа такса, бе отменен от Конституционния съд.
Данъкът се пресмяташе на базата на най-малко 30 % заетост на легловата база, независимо дали е имало такава заетост през годината, а това според съда противоречи на Конституцията.
Делото е било образувано по искане на 61 народни представители от БСП и ДСБ.
Съществувалата до въвеждането на данъка туристическа такса се плащаше върху действително реализирания брой нощувки в дадения хотел.
Мотивът за преминаване към данъка беше ниската събираемост на таксата и опасенията, че хотелиерите крият нощувки. От своя страна самите хотелиери предупреждаваха, че сезонните хотели не могат да имат 30 % годишна заетост и че данъкът е непосилен.

Leave a Reply