Новини, Шарен свят

Контейнерите за разделно събиране на отпадъци вече са поставени

На определените места в града ни вече са разположени новите красиви разноцветни контейнери за разделно събиране на отпадъци. Както личи и от самите надписи, жълтите са предвидени за пластмаса и метал, сините – за хартия, зелените – за стъкло.
Контейнерите са собственост на „Булекопак” АД, а за територията на общината отговаря ЕТ „Юлияна Георгиева”. Самите съдове се поставят в изпълнение на решение на Общинския съвет и подписан договор от кмета на общината.
Наскоро /в бр. 2 от 10 януари т. г./ читателка запита кога все пак ще започне отново разделното събиране на отпадъци. От общинската администрация отговориха /в. „Приятел”, бр. 3 от 14 януари/, че до края на януари съдовете – контейнери тип „Бобър”, ще бъдат разположени на съответните места – общо 77 площадки в Самоков и Боровец.
Поставянето на контейнерите стана дори по-бързо – към средата на януари.
Така след няколкомесечно прекъсване се възстановява в общината разделното събиране на отпадъци, извършвано до есента на миналата година от фирма „Репак”. Сега остава надеждата, че гражданите ще използват контейнерите по предназначение, без да ги увреждат или да сипват жар в тях, за да може вторичните суровини да се рециклират и да се използват повторно като суровина.

Leave a Reply