Култура, Новини, Образование, Обяви

Конференция „Моят прекрасен език” организира на 18 май Професионалната гимназия по туризъм

Професионалната гимназия по туризъм организира на 18 май, събота, конференция под надслов „Моят прекрасен език”. Конференцията е посветена на празника 24 май, а темата е: „От безписменост през писменост, а сетне накъде?”.
Програмата е от две части. През първата ще бъдат представени научни доклади от утвърдени учени, а през втората ще се организират работилници за обучение по старобългарски и калиграфия, състезание по краснопис с перо, възстановка на урок в самоковско училище от Възраждането, публично четене на книга и др.
Ще бъде уредена изложба и ще се прожектира филм.
От ръководството на гимназията канят да участват в конференцията както учители и ученици, така и всички, обичащи българския език.
Участниците във форума ще имат възможност да опитат ястия, приготвени по стари самоковски рецепти.
Накрая ще бъдат посетени храмове в града ни.
Конференцията ще започне от 10 ч. на 18 май в сградата на гимназията на ул. „Отец Паисий” 21.

П Р О Г Р А М А

на конференцията “Моят прекрасен език”

Тема: “От безписменост през писменост, а сетне накъде?”

на 18.05.2019 г. /събота/

                                                ЧАСТ 1

 

Час

Дейност

Отговорник

 

09:30 – 10:00

Регистрация и разглеждане на изложба, посветена на буквите

 

10:00 – 10:05

Откриване

Директор ПГТ

10:05 – 10:10

Приветствие

Експерт РУО – София регион

10:10 – 10:30

Кой чете и пише в доримска Тракия?

Проф. Ваня Лозанова, БАН

10:30 – 10:50

България и началото на славянската писменост

 

Проф. Елка Мирчева, проф. Ваня Мичева, проф. Марияна Цибранска, БАН

10:50 – 11:10

От Гутенберговата до интернет революцията – печатни книги на кирилица

Проф. Марияна Цибранска, БАН

11:10 – 11:30

Кафе пауза

 

11:30 – 11:50

Употребата на гръцко писмо от българите през Възраждането

Доц. д-р Георги Митринов, БАН

11:50 – 12:10

Кирилица и латиница в книжнината на българите католици

Д-р Магдалена Абаджиева, БАН

(поет)

12:10 – 12:30

Кирилицата днес

Проф. Ваня Мичева, БАН

12:30 – 12:50

Еволюция на българския език от индоевропейския до наши дни – анализ на езикови източници от всяка епоха

Димитър Апостолов

13:00 – 14:00

Обяд

 

 

                                                ЧАСТ 2

 

Час

Даскалмитрово даскало

Иновативно училище

 

Занятие

Даскал

Занятие

Учител

14:00 – 14:20

Час в самоковско училище от епохата на Възраждането

Димитър Апостолов

Филм „Словото”

(за старобългарските азбуки и книжнина)

 

Дело на учени от Института за български език

14:20 – 14:40

Урок по калиграфия

Димитър Апостолов

Старобългарският език и ние (урок по старобългарски)

Проф. Ваня Мичева

14:40 – 14:50

Междучасие

Игри

(без GSM-и)

Междучасие

 

14:50 – 15:10

Краснопис с креда/ с перо и мастило.

Да нарисувам най-прекрасния български звук

(Надпревара)

Димитър Апостолов

Кирило-Методиевото дело

(Викторина за ученици 8 -12 клас)

Гл. ас. д-рКалина Мичева–Пейчева, гл. ас. д-рМагдалена Абаджиева, гл. ас. д-рКирил Първанов

15:10 – 15:30

Изложба на краснописите

и игри, допустими в училище от епохата на Възраждането

15:30 – 15:40

Закриване на конференцията и ученето. Връчване на награди

 

15:40 – 18,00

Разглеждане на самоковски храмове

 

 

 

Leave a Reply