Новини, Образование

Конференция на математиците ще има в Боровец през април

43-ата пролетна конференция на Съюза на математиците в България ще се състои по традиция в Боровец /хотел „Самоков”/ от 2 до 6 април.
Във връзка с подготовката на 21 януари се състоя работна среща на кмета Владимир Георгиев с представители на организационния комитет – проф. Николай Николов, зам.-председател на съюза и съветник на министъра на образованието проф. Анелия Клисарова, Мария Лилкова, председател на софийската секция и на организационния комитет, Елена Маринова, експерт по математика в Регионалния инспекторат по образование в Софийска област, учителките по математика Светла Костова от ПГ „Константин Фотинов” и д-р Иванка Марашева от 21-о СОУ „Христо Ботев” в столицата.
Около 300 математици – представители на научни институти и университети и учители по математика и информатика, ще разгледат постиженията през изминалата година и ще разискват проблемите.
Конференцията е с международно участие. Представител на асоциация за оценяване в Корея ще изнесе доклад за резултатите на учениците в изследването PISA. Стратегията за развитие на образованието в Русия ще представи акад. Александър Симеонов, ръководител на екипа. На форума ще се проведат дискусия за въвеждане на компютърната математика в училище и два квалификационни курса за учители по актуални теми под ръководството на проф. Александър Блинков от Центъра за непрекъснато образование на Русия. Ще участват и представители на Македония.
Конференцията е посветена на 100-годишнината от рождението на проф. Алипи Матеев, председател на Българското математическо дружество, чийто наследник е Съюзът на математиците.

Leave a Reply