Новини, Шарен свят

Кравеферма ще се изгражда в Червената земя

Чрез общински конкурс ще бъдат продадени 2,3 дка в м. Червената земя, като условието е там да се изгради кравеферма. Минималната цена е 16 135 лв. без ДДС.
Участниците в конкурса трябва да бъдат регистрирани земеделски производители и да притежават минимум 30 крави и 15 други животни – едър и дребен рогат добитък. Кандидатите трябва да представят и инвестиционен план за изграждане на фермата с минимален размер на вложени инвестиции 10 000 лв.
Година и половина е срокът за въвеждане на обекта в експлоатация.
Конкурсната документация може да се закупи в срок до 24 април. Офертите ще се оценяват на първо място по предложената цена и на второ – по планираните инвестиции.
По решение на общинарите на търг с явно наддаване ще бъде продадена и нива в м. Калиница край Рельово с площ от 13,2 дка.
Чрез търг с явно наддаване ще се продават и ниви в м. Широката поляна край Ковачевци при начална цена 5,40 лв./кв. м без ДДС.
Подробни обявления на Общинския съвет за конкурса и търговете са публикувани в бр. 27 на “Държавен вестник” от 3 април.

Leave a Reply