Новини, Шарен свят

Крайният срок за подаване на заявления за ползване на съдове за отпадъци е 1 декември

В понеделник, 1 декември, изтича крайният срок за подаване на заявления-декларации за ползването на съдове за отпадъци за 2015 г.
По принцип крайният срок е 30 ноември, но тъй като тази дата сега е в неделя, срокът се удължава с един ден – до края на работното време – 17.30 ч., в понеделник, на 1 декември.
Освен лично или чрез упълномощено лице, документите могат да се изпращат на официалните имейли на Общината /публикувани са на интернет страницата й/, както и по пощата или чрез куриер.
Запазва се досега действащият механизъм за изчисляване на такса смет, запазват се и ставките, чрез които се изчислява размерът на задължението. До 20 декември пък се приемат заявления за освобождаване от такса смет на имоти, които не се ползват.

Leave a Reply