Новини, Шарен свят

Кръгла маса обсъди борбата срещу насилието над деца

Кръгла маса за обсъждане на показателите за насилие върху деца се проведе със самоковско участие на 15 ноември в София. Инициативата бе част от проект „Безопасни общности” и се осъществи от водещата организация – сдружение „Център за приобщаващо образование”, съвместно с Държавната агенция за закрила на детето.
От нашия град участие в кръглата маса взеха представители на фондация „Социален консултативен център” – партньор на Центъра за приобщаващо образование по проекта, от училищата „Митрополит Авксентий Велешки” и „Св. св. Кирил и Методий”, Детската педагогическа стая при РУП, Отдела на закрила на детето към общинската дирекция “Социално подпомагане” и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Участниците се запознаха работата по проекта и постигнатите резултати и разгледаха индикаторите за физическо, емоционално и сексуално насилие, както и случаите на занемаряване на проблема от страна на родителите.
В групи, използвайки конкретни казуси, присъстващите имаха възможност да изпробват т. нар. чек–листове, създадени, за да улеснят работата на специалистите /педагози, лекари, социални работници, полицейски служители/, работещи с деца.
Препоръчва се тези чек-листове да се използват, когато специалистът има съмнение, че детето е жертва на насилие. В такъв случай е необходимо да се започне пълна проверка и оценка на случая. Въз основа на дадените от участниците в инициативата препоръки чек–листовете ще бъдат допълнени и преработени, за да могат да бъдат максимално полезни.

Leave a Reply