Кухня, Новини, Шарен свят

Кухнята в стола на Общината ще се модернизира

Подготвен е от общински служители и внесен за разглеждане във фонд „Социална закрила” проект за реконструкция и модернизация на кухнята в стола в приземието на сградата на Община Самоков. Помещението ще се обзаведе и превърне в кухненски блок за Домашния социален патронаж.
В момента служителите на патронажа обслужват 170 души, но трябва да се създадат условия за разширяване на тази дейност.
Предвижда се да се закупят и монтират електрически уреди и друго оборудване. Стремежът е да се подобрят качеството на предоставяните услуги и грижите за възрастните и хората в неравностойно положение. Ще бъде ремонтирана базата и ще се осигури достъпна среда.
Храна ще се приготвя на място. Стойността на проекта е 46 хил. лв.

Leave a Reply