Новини, Шарен свят

Къде е разрешено пушенето и къде – не

От 1 юни пушенето на открито към заведенията за хранене е разрешено само при условие, че откритата площ не е част от прилежащия терен на площадка за игра.
Няма забрана за пушенето в открита лятна градина в заведение, когато там има и деца. Изключение са само случаите, когато там е организирана проява за деца и ученици.
За закрито обществено място се приема помещение или пространство, което е покрито с покрив или навес и има най-малко три плътни стени /страни/, без значение от какъв материал са направени, нито дали структурата е постоянна.
Границите на площадките за игра, на които тютюнопушенето не е разрешено, трябва да са ясно обособени и разграничени от останалата част на съответния обект – заведение, хотел, бензиностанция и пр. Забраната за тютюнопушене не се отнася за прилежащите тротоари на площадките за игра.
Тютюнопушенето на тераси и балкони не е забранено.
На открити басейни също може да се пуши, с изключение на случаите, когато там се провеждат спортни или културни прояви.
Пушенето е забранено на тротоарите към ясли, детски градини, училища, ученически общежития и места, където се предоставят социални услуги за деца.
Цигара може да се пали и в парковете, но не и на детските площадки, където има прояви за деца.
Не се правят изключения от забраната за пушене на закрити обществени места, ако определено мероприятие е обявено за частно.

Leave a Reply