Крими, Новини

Къде и кога са полицейските приемни за граждани

От ръководството на РУП-Самоков предоставиха по искане на “Приятел” подробна информация за местанохождението и времето на работа на полицейските приемни в кварталите на града и в селата и курортите от общината, както и за имената на съответните отговорници.
За централната градска част и кв. “Възраждане” отговарят полицейският инспектор Ив. Анев и младши полицейският инспектор Груева. Те имат приемна в пазара в понеделник от 10 до 12 ч. и в сградата на полицията, стая 113, в сряда от 14 до 16 ч.
Отговорникът на кв. “Самоково” мл. инспектор Хр. Йотовски приема в сградата на полицията, стая 104, във вторник и четвъртък от 14,30 до 16,30 ч.
За Легето отговарят инспектор Ем. Петров и мл. инспектор К. Костова. Те приемат в сградата на полицията, стая 109, в понеделник от 14 до 16 ч. и в петък от 15 до 17 ч.
Отговорниците за Седми квартал инспектор Н. Крушарски и мл. инспектор Ст. Видинов имат приемна в полицейския участък в квартала в понеделник от 14 до 16 ч., в четвъртък от 10 до 12 ч. и в петък от 14 до 16 ч.
Индустриалната зона е поверена на мл. инспектор Здр. Гавадинов, който приема в сградата на полицията, стая 110, във вторник и четвъртък от 14,30 до 16,30 ч.
В участъка в Боровец в понеделник от 14 до 16 ч. приема инспектор К. Божков /който отговаря и за Мальовица/, а във вторник, сряда и четвъртък от 10 до 12 ч. – инспектор Кр. Петров и мл. инспектор А. Костов.
Полицейските приемни в селата са в сградите на съответните кметства.
Инспектор Ив. Анев и мл. инспектор Груева приемат във вторник в Шипочан от 14 до 15 ч. и в Ново село от 15,30 до 16,30 ч.
Инспектор Л. Спасов /който отговаря и за Мечката/ има приемна във вторник от 10 до 11,30 ч. в Горни Окол, а от 12 до 13 ч. – в Долни Окол. Приемната му в Широки дол е в сряда от 10,30 до 12 ч., а в Продановци и Райово – в четвъртък съответно от 10 до 11 ч. и от 11,15 до 12,15 ч.
В Доспей инспектор Здр. Гавадинов приема в петък от 10 до 11 ч.
В Драгушиново и Злокучане във вторник приемат инспектор Н. Крушарски и мл. инспектор Ст. Видинов съответно от 10 до 12 ч. и от 13 до 15 ч.
В Радуил инспектор Кр. Петров и мл. инспектор А. Костов са във вторник от 9 до 12 ч. и в четвъртък от 13 до 15 ч.
Инспектор К. Божков приема във вторник в Говедарци от 9 до 10,30 ч. и в Маджаре от 11 до 12 ч. В сряда са приемните му в Мала църква и Бели Искър – съответно от 9,30 до 10,30 ч. и от 11 до 12 ч.
В Клисура, Белчин и Рельово приемни във вторник има мл. инспектор В. Ников. Приемното му време е съответно от 10 до 11,30 ч., от 13,30 до 15 ч. и от 15,30 до 17 ч. В четвъртък от 10 до 11 ч. той приема в Ярлово, от 11,30 до 12,30 ч. – в Ковачевци, от 13,30 до 14,30 ч. – в Поповяне, а от 15 до 16 ч. – в Алино.

Leave a Reply