Новини, Политика

Към 2 млн. лв. се очакват от продажби и наеми на общински имоти

Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2012 г. утвърдиха единодушно общинските съветници на заседанието си на 26 януари.
В резултат на изпълнение на програмата се очаква в местната хазна през тази година да постъпят общо над 1.9 млн. лв. Предвижданията са, че ще се получат приходи от наеми на общински терени на стойност 615 хил. лв., от наеми на помещения – 490 хил. лв., от продажба на земи – 600 хил. лв., от продажба на дълготрайни материални активи – 200 хил. лв.
Кметът Владимир Георгиев изтъкна, че програмата има отворен характер и може да се актуализира, променя и допълва през годината.
Съветниците приеха и стратегия за управление на общинската собственост до 2015 г. Разработката бе представена от директорката на дирекция в Общината инж. Бранимира Бодурова.

Leave a Reply