Култура, Новини

Легендата за св. Николай

Св. Николай се родил през втората половина на 3 в. в Патара, град в малоазийската област Ликия. Когато станал юноша, неговият чичо Николай, епископ Патарски, уговорил родителите му да посветят сина си на служба на Бога и скоро го възвел в чин презвитер.
През целия си живот св. Николай не преставал да помага на страдащите, да защитава невинните, да укрепява слабите със словото на истината и вярата.
След смъртта на родителите си той употребил всичкото си богато наследство за добри дела, стараейки се да не го знаят тия, на които правел благодеяния. Той помнел Божията заповед – да правим добро скришом и да не търсим за него светска слава.
В православната вяра на българите светецът Николай, чието име означава “Побеждаващ”, се почита като патрон на рибарите. Според народнохристиянския мит за подялбата на света нему се паднали моретата, реките и езерата. Той е господар на целия подводен свят – рибите и водните демони.
Народните представи за “мокрия св. Никола” или “рибния светец” са разнообразни. Той се осмисля като крилат момък с необикновена физическа сила. Лети със златните си крила над морета и океани и влиза в люти битки с водните демони. В други случаи е наричан „стари, зимни св. Никола” и е описван като беловлас и белобрад старец. Християнската иконография го изобразява също като възрастен мъж.
Задължителен елемент в обредността през този ден е приготвянето на риба, чието тяло е покрито с люспи. Най-често това е шаран, тъй като според поверието шаранът е “слуга на св. Никола”. Веднъж, когато светецът плувал с лодката си в морето, силни вълни пропукали дъното й. Св. Никола хванал един шаран и с него запушил пукнатината. Така спасил от удавяне своите спътници. Затова има обичай да се жертва шаран в чест на светеца. На този ден всеки трябва да си хапне риба. Народът казва: “На Никулден човек трябва да си почопли зъбите с рибена кост, макар и от боклука да я вземе”.
В народната представа св. Никола носи първия сняг – разтърсва дългата си бяла брада и от нея се изсипват снежинките. Известна е поговорката: “Днес му е денят, утре му е снегът”. На Никулден се правят предсказания за времето и бъдещата реколта. Св. Никола се смята за покровител на семейството и рода, за пазител на дома, имота и стоката. За свой патрон го почитат както рибарите така и банкерите, търговците, кираджиите, воденичарите, ловджиите.

Leave a Reply