Новини, Шарен свят

Лек спад на безработицата – 18,8 %

През последния месец на миналата година безработицата в Самоковския регион леко е намаляла – с 0,6 % (87 души), информира директорката на Бюрото по труда Венета Галева. Работа през декември са започнали 172 души, от които основната част – 168 – на т. нар. първичен пазар на труда.
Жените без работа са намалели от 52 % на 50,3 % и сега са 1473 на брой.
Близо половината от безработните – 45,2 %, са с начално и по-ниско образование. Повечето от тези хора нямат и квалификация и това ги прави изключително неконкурентноспособни на пазара на труда.
29 % от хората без работа са със средно, а 21,4 % – с основно образование. Задържа се сравнително високият процент на безработните висшисти. Такива са 130 души – 4,4 %.
Около половината от хората без работа – 49 % – са в най-трудоспособната възраст – от 30 до 49 години. Доста са и безработните младежи до 29-годишна възраст – 29 % (850 човека).

Leave a Reply