Новини, Шарен свят

Лек спад на безработицата

През август има лек спад на безработицата, но процентът на хората без работа в нашата община – 19,2 пункта, продължава да бъде изключително висок. Безработни в района ни са 2987 души.
По официални данни средната безработица в страната в същото време е 10,7 %.
Както информираха от Бюрото по труда в Самоков, на работа през август са постъпили общо 103 безработни, от които 31 – на т. нар. първичен пазар на труда и 72 – по схема “Развитие”.
Новорегистрираните в бюрото са 168, а отпадналите поради неявяване – 143.
По-голямата част от безработните – над 1500 човека, са жени. Без работа в района сега са 165 души с висше образование и 1118 – със средно. Най-много пък – 39 %, са хората без работа с начално и по-ниско образование. Общо 815 са безработните младежи на възраст до 29 години.
Изключително голям интерес отчитат в Бюрото по труд от страна на работодатели към схемата “Подкрепа за заетост”. Работата по тази схема ще продължи до 2014 г. – покриват се заплати и осигуровки за наетите и се осигуряват средства за наставници. По данни на бюрото, до момента са подадени заявки от 10 работодатели за разкриване на 40 работни места.

Leave a Reply