Новини, Образование

Лиляна Минкова за новата образователна политика на СОУ „Отец Паисий”

Безспорна е нуждата на една от най-големите общини – Самоковската, наред с професионалните гимназии, профилираната гимназия и спортното училище, да има средно училище от съвременен тип.
Обявеният прием за първи клас в СОУ „Отец Паисий” е в отговор на наложила се тенденция в България в средните училища да се обучават ученици от I до XII клас. Приемът е заложен и в стратегията за развитие на училищата отпреди 2 години. В Софийска област вече всички средни училища осъществяват обучение в начален етап. Интересът на СОУ „Отец Паисий” е в крак с общото положително развитие в системата, а образователните технологии, използвани в училището, го правят средно училище от съвременен тип. Новият закон за предучилищното и училищното образование “чука на вратата”, част от разпоредбите му вече са в сила, а останалата част влизат в сила от 1 август 2016 г. Образователната система се променя с бързи темпове, а училищата и общините се налага да следват този ход. Приемът в първи клас е израз на съвременната образователна политика на училището, в центъра на която са потребностите и интересите на учениците.
Според новия закон обучението при нас в I клас ще се осъществява и в т. нар. разширена подготовка. Наред с другите компетентности, които се предвижда да се развиват, в новите учебни програми са заложени развитието на „ключовите компетентности” като: „умения за общуване на чужди езици” и „дигитална компетентност”, каквито СОУ „Отец Паисий” предвижда да развива сред новите първокласници.
Обучението по математика и по останалите общообразователни учебни предмети в първи клас ще бъде с активно прилагане на дигитални технологии: интерактивна дъска и информационни продукти, утвърдени от Министерството на образованието и науката. Обучението по български книжовен език и литература в училището става чрез съвместни дискусионни сесии с доценти от Югозападния университет „Неофит Рилски” – Благоевград. Изучаването на английски език е по съвременна образователна технология на фондация „Заедно в час”, а затвърждаването на знанията в реална социална среда става на множество състезания – многоезичното, състезанието по творческо писане на английски и по спелуване, състезанията за престижни стипендии за специализация в САЩ, както и чрез редовно участие в традиционната годишна конференция “Качествено образование за всяко дете в България – ключови държавни политики и училищни практики”.
Знанията и уменията си за информационните технологии и програмирането нашите ученици натрупват в добре оборудваните пет компютърни кабинета, в два от които функционират 33 съвременни компютърни станции. Училището осъществява ползотворни контакти с български и международни образователни експерти, лидери в правителствения и гражданския сектор.
Нашият прием е съгласуван с Регионалния инспекторат по образованието за София – регион. Приемът в I клас в съответно училище зависи единствено от правото на родителя, „по негов избор” и „съобразно своите предпочитания” да упражни правото на образование на детето си. Определено е и правото на институциите в системата на образованието да „осъществяват своята дейност въз основа на принципа на автономията”. Не случайно в чл. 142 на новия закон приемът в ”първия от класовете на началния етап” е наречен „училищен план-прием”.
Според разпоредбите на МОН броят на паралелките в училищата, както и броят на учениците в тях се определят в началото на учебната година от директорите на училищата. Съгласуване с колеги директори относно училищните приеми е нормативно неоправдано и не се практикува, тъй като всеки колега зачита автономността в това отношение на другите учебни заведения. Разпоредбите на министерството са с първостепенна важност за спазване както от училищата, така и от общините и не би следвало още в началото на предходната учебна година да се ограничават възможностите за прием в едно или друго равноправни общински училища.
Балансът в работата на учебните заведения в община Самоков не са прости аритметични сметки по отношение на финансирането им, а представлява комплекс от целенасочени усилия за получаване на качествена образователна услуга.
СОУ „Отец Паисий” винаги е зачитало разпоредбите и е било в позитивна диалогичност с Община Самоков. И в бъдеще ще изпълняваме разпоредбите на общинската стратегия за образованието, когато тя бъде изготвена, както и ще участваме, според решенията на Общински съвет – Самоков, в евентуална предстояща оптимизация на училищната мрежа. Интересът както към разширеното обучение по информационни технологии, така и към разширеното обучение по английски език, е разбираем и обоснован. Родителите осъзнават, че вместо в частните школи, които са пълни с учениците от начален етап, така желаното обучение по английски може да бъде реализирано безплатно. Считам, че специалистите по английски език, музика и изобразително изкуство, за които се предвижда да преподават в първи клас, и доказаният професионализъм на класния ръководител на бъдещата паралелка първокласници – Антоанета Величкова, ще доведат до създаването на един пилотен клас с отлично качество на образователната подготовка.
Екипът на нашето средно училище е убеден в успешния старт на начален етап в него. И как иначе с такива учители: „Обичам България” – това е мотивацията на един от новите учители по английски в СОУ „Отец Паисий” от програма „Заедно в час” Йорданка Георгиева; „намирам мястото си в това да застана пред класа и с децата да направим нещо важно”, споделя тя.
И към този момент в СОУ „Отец Паисий” и в останалите училища в общината приемът на документи за кандидат-първокласници продължава.

Лиляна Минкова
директор на СОУ „Отец Паисий”

Leave a Reply