Култура, Новини, Образование, Обяви

Сдружението на писателите в Самоков организира литературен конкурс за творци до 30 години

Сдружението на писателите – Самоков обявява литературен конкурс за написване на съвременна творба в две категории: стихотворение и кратък разказ, в който могат да участват творци на възраст до 30 години. 
Конкурсът е анонимен. Всеки участник може да предостави до три стихотворения (не поеми!) и/или един разказ с максимален обем 6 стандартни страници, т. е. 10 800 знака (with spaces, Times New Roman, 12 пункта) в офиса на вестник ,,Приятел” – град Самоков. 
За да се спази анонимността творбите на участниците трябва да са поставени в запечатан ненадписан плик. Освен текстовете на самите творби пликът да съдържа друг малък, ненадписан плик, в който да се сложи лист с адреса и телефонния номер на участника.
Конкурсът е само за участници, родени и живущи на територията на община Самоков.
След приемане на съответния плик организаторите на конкурса ще съобщят на участника условния номер, под който жури в състав от трима членове ще разгледа творбите му. 
Краен срок за получаване на творбите – 20 август 2019 г. 
Журито ще обяви резултатите на 1 октомври 2019 г. – празника на поезията и музиката. 
Награди: 
– първа награда: 300 лв. и плакет 
– втора награда: 100 лв. и плакет 
– трета награда: 50 лв. и плакет 
Подробности за провеждането на конкурса, мястото и времето на тържеството за връчване на наградите можете да намерите в сайта на сдружението или на страницата му във фейсбук.

Leave a Reply