Зимни спортове, Новини, Политика, Спорт

Лифтове и ски писти ще се изграждат в гори след търг

Правото на строеж на лифтове, ски-писти, влекове и съоръжения за спортни и културни нужди се учредява след търг, реши окончателно парламентът, като прие на 13 юни промени в Закона за горите.
Опозицията пък определи текстът като лобистки.
Решението за обявяване на търг ще взимат: правителството – за горски територии, които са публична държавна собственост; министърът на земеделието – за територии, които са частна държавна собственост; кметът на общината /след решение на Общинския съвет/ – за горски територии, които са общинска собственост.
Когато обектите са функционално свързани, търгът ще се провежда едновременно за всички, като комплекс от съоръжения. Допуска се обектите да могат да се изграждат и чрез публично-частно партньорство при условия и по ред, определени със закона.
Правото на строеж за изграждане на ски-писти, станции на лифтове и влекове, стълбове за лифтове и др. се учредява за срок до 30 години. След изтичането му построеният обект безвъзмездно става собственост на държавата или общината.

Leave a Reply