Новини, Шарен свят

Личните асистенти продължават работа до септември

Личните асистенти, които са 65, ще продължат работата си до края на септември. Тази дейност се осъществява в изпълнение на проект “Подкрепа за достоен живот”. До края на април пък ще продължи работата по проекта “Обществени трапезарии”, финансиран от фонд “Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. В трапезарията в Самоков в изпълнение на този проект се хранят 91 социално слаби.

Leave a Reply