Новини, Шарен свят

Личните асистенти ще продължат работа, засега – до края на март

По програмата „Личен асистент” до 31 декември м. г. в общината са работели около 150 души. Въз основа на правителствено постановление № 4 от 15 януари т. г. е подписано споразумение между Общината и Агенцията за социално подпомагане договорите на заетите да се продължат от 26 януари до 31 март 2015 г.
Както поясниха служители, ще се спазват в работата изискванията на утвърдената през 2009 г. „Методика за предоставяне на социалната услуга в общността личен асистент” по проект „Подкрепа за достоен живот”.
Очаква се дейността да продължи и след 31 март, тъй като междувременно се кандидатства по две нови програми за допълнителни средства за целево осигуряване на услугата „Личен асистент” за деца с увреждания и за хора с невъзможност за самообслужване в рамките на националната стратегия „Създаване на условия за независим и достоен живот на възрастни хора и хора с увреждания чрез предоставяне на качествени, достъпни и устойчиви услуги за дългосрочна грижа”, увериха на 28 януари от общинската администрация.

Евгения Попова

Leave a Reply