Новини, Обяви, Шарен свят

Ловците свикват общо събрание

На 14.06.2014 г. от 10.00 часа в ДНА – Самоков ще се проведе годишно общо събрание на Ловно-рибарско дружение – Самоков
Дневен ред:
1. Отчет за работата на УС през сезон 2013-2014 г.
2. Отчет за финансовите средства през сезон 2013-2014 г.
3. План за работата през сезон 2014-2015 г.
4. Промяна в устава на: адрес, нов член на УС, промяна встъпителен членски внос на 200 лв.
5. Разни

Leave a Reply