Новини, Шарен свят

Майка и малкото й мече бяха заснети в природен парк „Витоша” над Ярлово

Регионалната инспекция по околната среда и водите /РИОСВ/ в Перник е установила пребиваването на майка и малкото й мече на територията на природен парк „Витоша”, част от който – над село Ярлово, попада в границите на община Самоков. До интересното откритие се е стигнало след подаден сигнал за нападение от кафява мечка на пчелни кошери, намиращи се в частен имот в района на държавното ловно стопанство „Витошко-Студена”. Експерти на РИОСВ от отдел “Биоразнообразие, защитени територии и зони” констатирали щетите и поставили фото капани. Устройствата се задействали на 4 и 6 декември и „уловили на местопрестъплението” двете мечки.
Срещаната в България кафява мечка е защитен вид, който е включен в Червената книга със застрашени, изчезващи и изчезнали биологични видове в страната. Макар и едро, тя е едно от най-плахите диви животни и избягва срещите с човека, обясняват специалисти. Обикновено мечката усеща човешкото присъствие отдалеч и се оттегля спокойно. По-опасно може да бъде приближаването до майка с малко мече, когато тя става изключително агресивна в опитите си да защити отрочето си.
От РИОСВ-Перник призоваха гражданите незабавно да сигнализират екоинспекцията при намиране на екземпляри от защитен вид и до пристигане на експерти да предприемат мерки за предотвратяване на обезпокояването на животните.

Leave a Reply