Новини, Статии, коментари, Читателски

Малко история, малко настояще…

На общественото обсъждане на бюджета за 2017 г. разбрахме, че Общината предвижда цялостен ремонт на детската градина в двора на училище “Никола Драмалиев”. Било крайно наложително плоският покрив да се замени с дву- или четирискатен, защото плоските покриви са неудачни за Самоков според общинската експертиза. За въпросната трансформация на покривната конструкция са предвидени 100 хил. лв. Други 40 хил. лв. са заделени за изработване наново на цялата строителна и техническа документация на тази сграда.
Оригиналната документация, съгласно която е изграден обектът, приет за експлоатация, би трябвало да се пази в архива на общинската фирма “Самоковинвест”, но се оказва, че липсва. Това според представящите проектобюджета налага лицензиран специалист или екип да я изработи наново срещу посочената сума с произход джоба на данъкоплатците.
Добре би било преди Общината да се бръква за подобни разходи, да установи кой след промените през последния четвърт век в тази общинска фирма с “грижа на добър стопанин” е прочистил архивите й, а “ненужната” документация за проектирани и изградени обекти, в т. ч. може би и за тази детска градина, е класирал като хартиен отпадък. За да може при нужда и съвсем по човешки да се помогне, не безвъзмездно, с някоя и друга папка на договорил се с Общината възкресител на документация или проектант на общински обект. Полезно е и да се види дали са направени усилия да се издири цялото досие на този обект и другаде – архив на изпълнителя на обекта, инвеститор – ако е различен от Общината, дирекция “Национален строителен контрол” и т. н., за да се спести този разход.
Преди време, след извършването на основен ремонт на хидроизолацията и бордовете на плоския покрив на детската градина в ж. к. “Възраждане” (сграда, напълно еднаква с тази в двора на “Н. Драмалиев”), живеещите наоколо започнахме да забелязваме едни изкатерили се по гръмоотводите не много светли момченца да се забавляват на различните нива на покрива, чоплейки и бодейки тук–там с някакви примитивни инструментчета, вероятно подготвяйки доказателства за неудачността на плоските покриви. Скоро след това се появиха други такива по-възрастни трудещи се, които за всеобщо учудване изкъртиха лъскавите нови ламарини на всички бордове.
В разговор по телефона тогавашния кмет ме успокои, че това не е всичко и е изработен проект за изграждане на двускатен покрив – плоските са неудачни за Самоков, а изпълнението не може да се спре. Колко сходна аргументация със сегашната! Дали едни и същи интереси не стоят зад двата проекта…
Закипя усилена работа. Последва страхотно изпълнение на това иновативно конструктивно решение, за да се поправи “грешката” на проектантите на устоялата над 30 години на капризите на времето покривна конструкция. Току-що добити и избичени греди и мертеци пристигаха и се влагаха. Вместо 6-метрови листа гофрирана ламарина според изискванията, се поставиха по-къси за по-евтино; никакво снегозадържане (някакви жалки безрезултатни опити едва сега след години). Провиснали преливащи улуци и нововъведени водостоци, шуртящи отвсякъде, превръщат двора в езеро след дъжд, докато при плоския покрив валежните води бяха заустени в канализацията. Цялата отоплителна инсталация заедно с приспособимо за работа с газ котле – нарязани за скрап. Бутафорна топлоизолация с безброй паразитни термомостове. И колко ли още недопустими изпълнения…
Много притеснителен е и фактът, че със сигурност товароносимоста на покривната плоча на сградата не е смятана и изпълнена, за да издържа и допълнителното тегло на новата конструкция. Какво да се прави, явно е трябвало да се даде обект на определени фирми…
Изпитвам страхове дали няма да се втвърди още общинската политика по отношение на плоските покриви и да се заповяда всички те да се надградят с алпийски например, включително и този на детската градина в двора на НУ “Д-р Петър Берон”, изградена в най-ново време, досущ като декор, по проект от някаква програма, спестяваща дори и вътрешна мазилка.
Като се заделят средства по направлението за заведения за възпитание и обучение на подрастващите, не е ли по-добре да се подходи малко по-задълбочено и с по-точен отклик на действителния обществен интерес. Ако все пак толкова е закъсал покривът на детската градина, нека се запази какъвто е и да се направи един приличен ремонт за няколко десетки хиляди, а остатъкът до 100 хил. лв. плюс допълнително мобилизиран ресурс да се инвестира в друго нещо важно, а и съдбовно за общината ни. Конкретно имам предвид промяна на профила на гимназия “Н. Й. Вапцаров”.
Вече берем плодовете на една колониално ориентирана политика в сферата на средното образование от последните две десетилетия. Оцелелите и работещи производствени единици в общината все по-остро изпитват нужда от работници и специалисти с подходяща професионална подготовка. Търговските дружества, съставляващи гръбнака на индустриалния потенциал на Самоков в момента – „Самел-90”, „Пластимо”, „Си Комерсиал”, ПИБ и др., се нуждаят от високо квалифицирани специалисти от някои традиционни и по-нови професии: стругари, фрезисти, шлосери, заварчици, механици; оператори на машини с цифрово-програмно управление, оператори на поточни линии, специалисти по поддръжка на промишлена електроника, електротехници; хладилни техници, климатици, оператори и техници на съдове под налягане и много други.
Погрешно е да се твърди, че младите хора отбягват техническите специалности. Истината е, че в града ни вече няма къде да ги изучават. Време е това час по-скоро да се промени, докато все още има кой да преподава и да показва умения и тънкости в професиите на учащите се. Никой ръководител няма да откаже да предостави възможности за практикуване на ученици, които се подготвят по необходими за неговото предприятие професии. И това няма да е нещо ново, а беше елемент от професионалното обучение в града ни преди години.
Не малка част от парите, с които се пълни общинският бюджет, и тези, с които живеят заетите в индустриалния сектор, не растат по дърветата на Ларгото, а се изкарват благодарение на това, че тези предприятия работят. Поради тези и ред други причини изключително важно е общинската администрация да са обърне с лице към проблема със занемареното професионално обучение и да заработи за трайното му и перспективно решаване със съвместните усилия на дружествата и училищата.

Бойчо Стамболийски
/Материала поместваме с известни съкращения/

Leave a Reply