Новини, Образование, Спорт

Малчугани от НУ “Станислав Доспевски” се надпреварваха в щафетни игри

Ученици от 1 и 2 клас с ръководител Димчо Маринов от НУ „Станислав Доспевски” участваха на 16 декември в щафетни игри в спортната зала на СУ “Никола Велчев”. Турнирът бе първата публична изява в изпълнение на проект „Твоят час”. Проектът се финансира от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, а съфинансирането е от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Leave a Reply