Здраве, Новини

“МБАЛ-Самоков” спечели проект “По-близо до работа”

“МБАЛ-САМОКОВ” ЕООД спечели проект към Агенция по заетостта BG 051PO 001- 2.2.01 – „По-близо до работа”.
Целта на процедурата е да насърчи географската мобилност на работната сила посредством предоставяне на стимули за работодотелите за наемане на лица от населени места и региони, различни от местата, в които извършват дейност, както и стимули за лицата да търсят подходяща работа дори в случаите, в които тя е далеч от дома им.
Основното изискване за проекта е кандидатстващата институция да няма финансови задължения.
По проекта са спечелили 24 човека, на които ще бъдат осигурени финансови средства за разходите от дома до работното място.
Проектът е с продължителност 1 година.
Има определени шест наставници, които ще проведат обучение на лицата в рамките на 30 обучителни часа. Наставниците са пет старши медицински сестри и един технически секретар.
Определените 24 човека са основно медицински специалисти и помощен персонал от болницата. Наставниците ще следят за стриктното спазване на изискванията по проекта и коректно попълване на необходимата документация.

д-р Красимира Ковачка
управител на “МБАЛ-Самоков” ЕООД

Leave a Reply