Здраве, Новини, Шарен свят

„МБАЛ-Самоков” с 13-а заплата

На среща с представители на местните медии на 17 декември управителят на болницата д-р Красимира Ковачка сподели задоволството си от равносметката за 2019 г. и по-специално от постигнатите финансови резултати.
Лечебното заведение завършва годината без парични задължения. Съгласно договора от 2018 г. всички работещи са получавали заплати според длъжностните си характеристики, а са давани и допълнителни възнаграждения.
Осигурена е средна брутна заплата на началник отделение – 1967 лв., ординатор – 1593 лв., старша медицинска сестра – 1424 лв., мединиски специалист – 1115 лв., административен персонал – 1136 лв., санитар – 722 лв., друг персонал – 800 лв. Така се получава средна брутна заплата 1164 лв.
През годината работа са започнали две нови акушерки, две медицински сестри и петима лекари-специализанти. Болницата има 4 стипендиантки, които учат за медицинси сестри, а сега има още пет желаещи да ползват тази възможност за обучение.
Ръководството си е поставило и задача да подобри условията за труд – доставя се модерна медицинска техника, осигурено е работно облекло, подобрени са условията в кабинетите и сервизните помещения, повишено е възнаграждението и е налице диференцирано заплащане.
Тъй като болницата е с положителни фанансови резултати, са създадени предпоставки всички служители да получат през тази година 13-а базова заплата, заключи не без гордост д-р Ковачка.

Евгения ПОПОВА

Leave a Reply