„МБАЛ-Самоков” ще бъде база за обучение на медицински специалисти

„МБАЛ-Самоков” ще бъде база за обучение на медицински специалисти”, съобщи на пресконференция на 6 март в болницата управителят на лечебното заведение д-р Красимира Ковачка.
Обучението ще се извършва в общо пет болнични структури – Вътрешното отделение, Отделението по образна диагностика, Неврологичното, Хирургичното и Акушеро-гинекологичното отделение. В тях ще могат да се обучават студенти по медицина.
В началото на март „МБАЛ-Самоков” е получила и акредитация за цялостната дейност, която осъществява. Болницата е заслужила отлична оценка.
Самата акредитация е за срок от пет години. Акредитирани са всички болнични структури. Хирургичното отделение и Отделението по травматология са получили оценка „Много добър”, а всички останали – отличен. Основната причина за оценката „Много добър” според д-р Ковачка е броят на извършените операции, които са малко под определения стандарт.
Що се отнася до болницата като база за обучение, вече са изготвени предварителни договори с Медицинския университет и някои основни бази – ИСУЛ, Александровска болница. Д-р Ковачка изтъкна, че близостта до столицата е шанс за болницата и за младите хора, които биха искали да дойдат тук.
Изготвен е и план за обучение на студентите. Нашето лечебно заведение ще си партнира с университетски болници на основата на договори. Както поясни д-р Ковачка, ако цялата специализация трае примерно три или четири години, тук може да премине част от нея – една или две години, а останалата част да бъде в друга база.
В крайна сметка целта е да се привлекат млади специалисти, тъй като болницата има нужда от освежаване, от млади лекари. Предвижда се конкретен лекар да отговаря за студентите и специализантите. Други медици, преминали кратък курс, също ще бъдат пряко свързани със съвместна работа със специализиращите.
Още един успех е, че болницата е акредитирана и като база за обучение на медицински сестри. В това отношение са се правели постъпки от години и са преодолени много трудности. Известно е, че както навсякъде в страната, така и при нас медицинските сестри не достигат.
Д-р Ковачка допълни, че се прави максималното, за да се отвори лечебното заведение към нови проекти. Ще се търси и допълнително частично финансиране за бъдещите пилотни програми.
Както се знае, от няколко години болницата осъществява и стипендиантска програма съвместно с Общината. В изпълнение на предвиденото вече са назначени двама рентгенови лаборанти, кинезитерапевт, а в момента се обучават и други специалисти.
Заедно с всичко това се дава възможност и на местни хора да специализират и да вземат специалност. Това ще бъде още един плюс за лечебното заведение и начин за по-нататъшно подобряване на здравеопазването в Самоков и региона.

Яна Василева

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*