Новини, Образование

Меморандум за сътрудничество с УНСС подписа Общината

Кметът Владимир Георгиев и ректорът на Университета за национално и световно стопанство /УНСС/ проф. д-р Димитър Димитров подписаха на 28 май меморандум за сътрудничество.
Целта е да се създадат възможности за развитие на кариерата и за посещение на студенти на място, за организация и провеждане на учебни и преддипломни практики, трудови борси и други начинания от взаимен интерес.
Изпълнител на меморандума от страна на УНСС ще бъде катедра „Национална и регионална сигурност“, представлявана от нейния научен секретар доц. д-р Нончо Димитров.
В документа е предвидено двете страни да организират публични лекции и дискусии, да си партнират при осъществяване на проучвания и научни изследвания в областта на публичната администрация и местното самоуправление, да провеждат обучения, да кандидатстват по проекти.
„УНСС е бизнес университет, изградил успешно партньорство с общините. Имаме богат опит и добра експертиза в подготовката на стратегии и концепции за развитие на регионите и общините. Убеден съм, че това партньорство ще бъде успешно“, заяви проф. Димитров.
Кметът Георгиев изтъкна, че много специалисти, завършили УНСС, намират реализация в Самоковска община. Независимо от това, необходими са за града и района повече специалисти в сферите на промишлеността, селското и горското стопанство, публичната администрация и други области.
На подписването на меморандума присъстваха членове на Ректорския съвет на УНСС, ръководителят на катедра „Регионално развитие“ доц. д-р Георги Николов, доц. д-р Нончо Димитров, както и кметът на друга община в Софийска област – Елин Пелин – доц. д-р инж. Ивайло Симеонов.

Leave a Reply