Култура, Новини, Статии, коментари, Читателски

Мемориал на самоковските опълченци да се изгради

Отворено писмо до председателя на Общинския съвет, Общинския съвет и кмета на общината

„Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на гражданите от Самоковска община и да работя за тяхното благоденствие.” /Из положената клетва от общинските съветници и кмета съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация/

Уважаема г-жо Коцева, уважаеми госпожи и господа общински съветници, уважаеми г-н Георгиев,
На 20 април 2011 г. отправих на вниманието на Общинския съвет и кмета на общината (с копие и до музея) предложение за изграждане на мемориал на самоковските опълченци и за поставяне на паметна плоча с имената им в двора на храма в първи квартал.
Първоначално тогавашният кмет прие радушно предложението и в мое присъствие възложи на главния архитект да отреди терен на посоченото място. На заседание на общинския съвет и съветниците разбраха за какво става въпрос.
В следващите няколко седмици заради отправени от мен законни искания до председателя на Общинския съвет във връзка с прякото участие на гражданите в работата на съвета и постоянните комисии към него, както и заради участието ми в различни граждански инициативи, работата по реализацията на идеята за създаване на тези паметни знаци беше изцяло замразена, тенденциозно отхвърлена и то със сигурност не поради липса на средства. След около два месеца Общинският съвет взе решение от оказалите се кой знае защо излишни бюджетни средства за култура да бъдат прехвърлени 40 000 лв. за изграждане на система за видеонаблюдение на частните обекти (?!) в курорта Боровец. Що за трансформации, приоритети и лобизъм? Една малка част от тази сума щеше напълно да покрие разходите за изграждане на мемориала, ако не успеехме да ползваме средства по някоя от програмите.
Сериозно ме озадачи реакцията на директорката на музея, която се зае да ме убеждава доста агресивно, че било достатъчно знамето на самоковските опълченци да се пази в музейната експозиция, че не е добре центърът на града да се пълни с гробове (мемориал съвсем не означава гроб) и че като съм много искал, защо не намеря аз пари и да го изградя. Кой ли упълномощи това длъжностно лице да се произнася по начините и източниците за финансиране на общински обекти, вместо да откликне по най-добрия начин на апела, да организира музейните работници да поработят с архивни и други източници, за да се уточнят имената и броят на опълченците?
Не без основание добих впечатлението, че не е по вкуса на известна част от самоковския елит обикновените граждани да знаят повече за подвига и саможертвата на тези герои, да се гордеят с тях и да почитат паметта им. Явно на някои не им се ще да има материален знак, който да напомня, че още преди повече от 135 години в този град са се раждали и възпитавали хора, чието несравнимо по-високо гражданско съзнание от това на много наши съвременници логично ги е отвело в редиците на освободителите на Родината. Усеща се, че е по-изгодно за управляващите да се насажда и вкоренява в съзнанието на всички нас убеждението, че открай време самоковци са традиционно дълбоко спящи същества – удобен обект за експлоатация и всякакви манипулации.
Недопустимо е на такива героични примери, като този на над 80-те самоковски опълченци, представляващи над 1% от цялото българско опълчение, в общината ни да се гледа с пренебрежение, вместо той подобаващо да се ползва за издигане и укрепване на патриотизма и националното ни самосъзнание.
Уважаеми госпожи и господа, настоявам повторно направеното от мен през 2011 г. предложение да бъде разгледано от постоянните комисии, Общинския съвет и общинската администрация, да се вземат необходимите решения и с подкрепата на гражданството то да се реализира.
Бойчо Стамболийски
Б. Р. Авторът е приложил и статия за самоковските опълченци, както и своето предложение от 20 април 2011 г. до Общинския съвет и Историческия музей по разглеждания въпрос. В предложението се настоява да се изгради мемориал на самоковските опълченци на терена западно от паметника на Чакър войвода, като на обелиска се изпишат имената на поборниците. Предлага се още в двора на храма в Първи квартал, където почиват тленните останки на част от героите, да се постави паметна плоча с имената на всички опълченци. Според автора петима от поборниците са загинали в Освободителната война, а няколко други са били ранени. Стамболийски предлага още освен общински средсдтва и пари по програми да се използват и дарения, а значителна част от практическата работа за изграждането на мемориала и паметната плоча да свърши Общинското строително предприятие.

Leave a Reply