Новини, Шарен свят

Мерки за предотвратяване на пожари

Кметът Владимир Георгиев е издал заповед, с която се регламентира използването на отоплителни уреди в обществените и жилищните обекти. Целта е да не се допускат пожари. Контролът ще се осъществява от Районната служба по противопожарна безопасност.
В документа се посочва, че трябва да се ползват само стандартни, технически изправни, пожарообезопасени и подходящи за помещенията отоплителни и нагревателни прибори. Необходимо е ръководствата да осигурят безопасната им експлоатация. Задължително е да има отговорник за изправността на съответните уреди. При необходимост трябва да се извърши и ремонт на електрическите инсталации.
Категорично се забранява използването на открит огън, горелки, факли и други подобни за размразяване, като се изисква да се осигури резервно осветление. В неизползваните сгради и помещения електрическото захранване трябва да се прекъсне.
Забранява се съхранението на отоплителни материали в стълбищните клетки и на етажните площадки на жилищни кооперации и блокове.
Необходимо е да се зазимят пожарните хидранти и водоеми, а при снеговалеж да се почистват подходите към тях.
До края на ноември ръководители на фирми и ведомства са задължени писмено да уведомят Районната служба по пожарна безопасност за създадената организация, като приложат съответните документи.

Leave a Reply