Новини, Шарен свят

Мерки срещу младежката безработица

Във връзка с изпълнението на европейски проект от Бюрото по труда казаха, че с предимство ще се работи за осигуряване на заетост на младите хора до 29-годишна възраст и главно на младежите на възраст до 24 години.
По този повод в София се е състояла работна среща, в която са участвали директорите на бюрата по труда в столицата, Софийска и Пернишка област. След това бе пояснено, че ще се търсят възможности за включване на младите хора в курсове за квалификация и в програми за заетост.
Стартира и проект „Шанс за работа”. Започва подборът на кандидатите – безработни на възраст над 50 години.
Предстои да се отпуснат средства и да се организира работата и по проект „Подкрепа за заетост”. Работодателите ще могат да подават заявките си за необходимите им работни места по този проект.

Leave a Reply