Новини, Шарен свят

Мерки срещу неизрядните платци

Общо 784 физически и юридически лица е предала Общината за принудителни публични вземания поради непогасени към местния бюджет задължения.
От общинската администрация информираха, че към 31 май т. г. са образувани изпълнителни дела от публични изпълнители на Националната агенция по приходите за събиране на просрочени задължения към 155 физически и юридически лица. Други 102 фирми са предадени на частен съдебен изпълнител за публични вземания за покриване на задълженията по отношение на местни данъци и такси. Най-голям брой публични дела – 527, има от частен съдебен изпълнител към физически лица – неизрядни граждани.
От Общината предупредиха, че предприемат мерки за публични вземания към всички данъчно задължени лица, които не са погасили задълженията си и сроковете за доброволно плащане са изтекли. В такива случаи неизрядните платци не само ще трябва да се издължат, но да платят и разноските, които изпълнителят по съответното дело начислява.

Leave a Reply