Новини, Шарен свят

Мерки срещу пожарите

Заповед за недопускане и успешно погасяване на пожари през пролетта и лятото е издал кметът Владимир Георгиев.
С документа се възлагат се съответни отговорности на кметовете на селата. Необходимо е да се създадат доброволчески групи. Свои задължения имат и Общинското лесничейство, Горското стопанство, Националният парк „Рила”, фирмите. Потребно е да се изорат и оградят прилежащите територии. Енергийните и ВиК дружества трябва да почистят обектите, трасетата и районите около съоръженията си. Нужно е да се обезопасят и крайпътните ивици.
Абсолютно се забранява паленето на стърнища, сухи треви и растителност, отпадъци и слогове.
Контролът за изпълнение на заповедта се възлага на Районната служба за пожарна безопасност.
В заповедта се отбелязва, че нарушителите ще бъдат глобявани по Закона за опазване на земеделските земи със суми от 1500 до 6000 лв., а при повторно нарушение – в двоен размер. Глобите по Закона за опазване на околната среда са от 20 000 до 200 000 лв, а имуществените санкции – от 5000 до 50 000 лв.

Leave a Reply