Новини, Шарен свят

Мерки срещу пожари през есента и зимата

Снимка: архив

В производствените, обществените и жилищните сгради да се ползват само стандартни, технически изправни, пожарообезопасени и подходящи отоплителни и нагревателни прибори, се подчертава в заповед на кмета Владимир Георгиев. Целта е да не се допуснат пожари през предстоящия есенно-зимен сезон.
Ръководствата на различните обекти трябва да осигурят безопасната експлоатация на отоплителните уреди. Нужно е преди началото на отоплителния сезон да се извърши профилактика и при необходимост – ремонт на електрическите инсталации. Изисква се да се осигури резервно осветление.
Противопожарните уреди пък трябва да се поставят на специални места със съответните обозначения. Нужно е при използване на газификационни съоръжения точно да се спазват инструкциите за експлоатация.
С документа се забранява използването на открит огън и горелки за размразяване. Забранява се и съхраняването на отоплителни материали в стълбищните клетки и по етажните пространства на жилищните блокове.
В сградите и помещенията с преустановен производствен процес пък трябва да бъде преустановено захранването и те да бъдат заключени.

Leave a Reply