Новини, Шарен свят

Мерки срещу трафика на млади ромски момичета

Чрез семинар, проведен във Велинград, местни специалисти бяха обучавани по темата ”Превенция на трафика сред младите ромски момичета от община Самоков – необходимо настояще, неизбежно бъдеще”.
Едноименният проект се осъществява от фондация „Социален консултативен център”. Партньори са сдруженията “Партньори – Самоков” и “О рома”. Финансова подкрепа оказва Германския комитет “Световен ден на молитвата”.
Целта бе психолози, социални работници и обществени възпитатели да бъдат допълнително обучени да разпознават симптомите на тревожното явление и да могат да оказват професионална и навременна подкрепа. Става дума в случая за противодействие на организирана криминална дейност, чиято цел е получаването на печалби чрез трудова и сексуална експлоатация.
Най-застрашени са децата, девойките и юношите, които по обясними причини нямат необходимото образование и социален опит. Споделен бе опитът от работата на екипа с 12-13-годишни момичета от ромски произход, потенциално застрашени от попадане в трафик.
Направен бе изводът, че има нужда да се подкрепи и засили дейността в тази насока в общината. Затова бяха разисквани и начините за по-добро партньорство между различните институции в града и района.

Leave a Reply