Новини, Политика

Местната власт настоява за повече правомощия

На заседание на Съвета за децентрализация на 26 август с участието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова представители на Националното сдружение на общините, сред които и кметът на Самоков Владимир Георгиев, член на Управителния съвет, настояха местната власт да получи повече правомощия и да се премине към реална децентрализация.
Съветът е провел заседанието си след почти 6-годишно прекъсване. Сред участниците са били още зам.-министър Николай Нанков, зам.-председателят на Сдружението на общините Донка Михайлова, кметът на Кърджали Хасан Азис и др.
Обсъдени са били конкретни предложения, които да залегнат в Стратегията и Програмата по децентрализация до 2025 г. Според представителите на местната власт стъпките по децентрализация са спрели още през 2016 г. Становището на общините е, че трябва да им се предоставят повече правомощия не само по отношение на финансите и разпределянето им, но и по отношение на самото административно управление, както и за разширяване на възможностите за стимулиране на местното икономическо развитие.
Решено е да се създаде работна комисия с участието и на кметове, която да разработи в срок до 30 октомври Програма за децентрализация до 2025 г., както и да актуализира Стратегията по децентрализация. Представителите на общините са настояли това да стане преди приемането на републиканския бюджет за догодина, за да може част от мерките на Стратегията да залегнат в него.
Поискано е и изработването на механизъм за компенсиране на общините за по-малкото приходи и направените разходи за преодоляване на последствията от епидемията. За тази цел се предвижда и среща с финансовия министър.

Leave a Reply