Новини, Шарен свят

Местната инициативна група се готви за практическа дейност

През юли и август ще има възможност да се подават документи за кандидатстване за финансиране на стратегията на МИГ /Местна инициативна група/ – Самоков за местно развитие, стана ясно на годишното общо събрание на сдружението, състояло се в града ни на 19 юни.
Обществено-политическата обстановка, изборите, смяната на правителства, са забавили процеса и сега се очаква от началото на юли да бъде обявен прием за финансиране на стратегиите, заяви на събранието зам.-кметът Сия Шехтанова. Тя представи и доклад за дейността на сдружението, както и финансов отчет за 2016 г.
МИГ-Самоков е учредена на 26 април м. г. от Общината, „Самел-90” АД и Агенцията за регионално развитие на Рила. Подготвят се документи и се търсят възможности за кандидатстване по програми. Създаден е интернет портал, обучени са представители на партньорите, проведени са над 20 работни срещи.
Кандидатстването, одобряването и стартирането на статегията ще позволят на сдружението да пристъпи към практическа дейност. Изключително важно е документите да са много добре подготвени, тъй като в страната са създадени вече 35 подобни сдружения и всяко от тях ще се бори, както се казва, за място под слънцето.
Присъстващите гласуваха единодушно МИГ-Самоков да стане член на асоциация Българска национална лидер мрежа – организация, на която се възлагат надежди да остоява интересите на местните инициативни групи пред отговорните държавни институции.
При разискванията Румен Тодоров предложи да се разгледат възможностите за биопроизводство и производство на билки с цел подпомагане на развитието и на туризма в района. Георги Николов допълни в тази светлина да се обърне внимание и на преработката на билки, а Георги Авджийски настоя работна група към сдружението да анализира проблемите в сферата на опазването на околната среда и да предложи съответни решения.
С. Шехтанова заключи, че предложенията ще се вземат предвид в бъдещата работа на сдружението, като са възможни и партньорски взаимоотношения. По отношение на финансирането на дейността на местните инициативни групи ще се разчита и на Националното сдружение на общините, което чрез своя бюджет би могло да окаже помощ. Лобиране в тази насока се очаква и от кмета Владимир Георгиев, който е и председател на Управителния съвет на самоковската местна инициативна група, и член на ръководството на Сдружението на общините.
На събранието присъства и Люба Кленова, зам.-кмет на общината.

Тодор Попов

Leave a Reply