Новини, Шарен свят

Местна инициативна група бе учредена

На събрание в Самоков на 26 април бе учредена Местна инициативна група /МИГ/. Член на Управителния съвет с решение на Общинския съвет ще бъде кметът Владимир Георгиев. За членове на съвета бяха избрани още инж. Петър Георгиев, изпълнителен директор на „Самел-90” АД, и Светла Атанасова, ръководител на хотел „Самоков” в Боровец – като представители на бизнеса, както и инж. Николай Николов, член на настоятелството на читалище-паметник „Отец Паисий”, и Йордан Галев, президент на клуба по борба „Рилски спортист 2000” – като представители на неправителствени организации.
В Контролния съвет на МИГ пък след избор влязоха юристът Борислав Чилингиров от БК „Рилски спортист”, икономистът Стоян Пашов, председател на читалище-паметник „Отец Паисий”, и д-р Филчев от ”Евровижън”.
Общото събрание ще се състои от 50-те учредители – фирми, земеделски производители, неправителствени организации и граждани. В началото бе приет и устав, като адв. Виктория Бонева предложи членовете на Управителния съвет да бъдат 7, а не 5, но предложението не бе прието.
МИГ се сформира благодарение на спечелен от Общината проект и ще се регистрира като самостоятелно юридическо лице – сдружение с нестопанска цел. Офисът на сдружението ще бъде в Туристическия информационен център в сградата на Общината.

Leave a Reply