Новини, Шарен свят

Местна инициативна група ще прави проекти с пари от ЕС

Две подготвителни срещи за създаване на местна инициативна група /МИГ/ се състояха на 14 август. В първата среща участваха представители на неправителствени организации, а във втората – на бизнеса.
На вота след разискванията най-много гласове при обществените организации получи Агенцията за развитие на Рила /Камелия Радева/, следвана от „Партньори България” /Милка Кощрова/ и читалище „Христо Ботев” в Радуил /Иванка Борисова/.
При обсъждането на втората среща се оформиха две предложения за член на МИГ – „Самел-90” АД и земеделският производител Христина Бакрачева. В крайна сметка присъстващите решиха „Самел-90” да бъде представителят на бизнеса в ръководството на групата. Там ще му партнират Агенцията за развитие на Рила и, естествено, Общината.
Разбира се, това не изключва в разработването на стратегия, в предлагането и изготвянето на проекти да не участват широк кръг специалисти, представители на бизнеса и на обществеността.
МИГ е структура, представяща интересите на различните местни общности, която осигурява възможност за уточняване на проблемите и за получаване на финансиране от Европейския съюз за тяхното решаване.
Зам.-кметът Сия Шехтанова информира присъстващите на срещите за начина на формиране и регистрация на МИГ, както и за предстоящите задачи. Шехтанова поясни, че местната общност сама решава какви са нуждите, какви проекти да разработи и какви пари е необходимо да се търсят във връзка с това от ЕС. Разбира се, накрая трябва и да се отчетат изразходваните суми.
В страната ни има 35 действащи местни инициативни групи /докато в Европа са 35 хил./. Целта е през новия програмен период местните инициативни групи да станат поне 60. Самоков е с амбицията да е един от новите центрове.
Ръководството на групата трябва да подпише партньорско споразумение и след това да подаде документи за техническа помощ за формиране на МИГ, за регистрация, както и да изготви стратегия и да организира разяснителна работа и реклама. За тази цел се предвижда финансиране от 30 хил. лв. След утвърждаване на групата най-важната й задача е изработването на проекти, с които да се кандидатства за финансиране пред ЕС.
„Всичко ще бъде от полза за хората, за решаване на техни проблеми. А тъй като в Общината нямаме подготвени хора за работа в такъв вид групи, ще ни е нужна външна помощ – от места, където вече има създаден опит”, заяви кметът Владимир Георгиев, който изрази същевременно убеденост в полезната роля, която би изиграла местната инициативна група.
На срещата с представители на неправителствени организации в подкрепа на създаването на МИГ се изказаха много граждани.
Предстои Общинският съвет да се запознае с резултатите от двете срещи и да излезе със съответно решение.

Евгения Попова

Leave a Reply