Новини, Шарен свят

Местните приходи са преизпълнени с над 1.2 млн. лв.

При план за 2018 г. 12 480 909 лв. местните приходи са достигнали 13 754 598 лв., заявиха от Общината във връзка с публичното обсъждане на изпълнението на общинския бюджет за миналата година.
Цифрите показват, че данъчните приходи пък при предвидени 4 млн. лв. са достигнали почти 4.9 млн. лв. По-високи от планираното са и приходите от наеми на имущество и земя, както и от такси.
Разходите по бюджета за 2018 г. при план от 42 754 642 лв. са възлезли на 33 084 030 лв. Над една трета от тези средства – 12.2 млн. лв., са изразходвани в сферата на образованието. За социалното осигуряване и грижи са били заделени около 2.2 млн. лв.
Към 31 декември м. г. в бюджетната сметка на Общината са били налични 4.2 млн. лв.
По повод общинския дълг се изплащат два заема – за подобряване на осветлението и за крайречната зона и мерки за енергийна ефективност. До 2021 г. трябва да се погасят останалите общо 2.3 млн. лв.

Leave a Reply