Новини, Образование, Политика

Министър Красимир Вълчев посети Самоков в навечерието на новата учебната година

В навечерието на новата учебна година, на 13 септември, Самоков бе посетен от министъра на образованието и науката Красимир Вълчев и от зам.-министъра Деница Сачева. С тях беше и началникът на Регионалното управление по образование в Софийска област Росица Иванова.
Водени от кмета Владимир Георгиев, гостите разгледаха Професионалната гимназия по туризъм, ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и ОУ „Митрополит Авксентий Велешки”.
В Гимназията по туризъм директорката Борислава Хаджийска запозна министър Вълчев и придружаващите го с работата на учебното заведение, показа материалната база, разказа за практиката на ученици в чужбина и за професионалната реализация на възпитаниците на училището. Учениците пък демонстрираха практическите си умения с подготвения кетъринг.
В ОУ „Св. св. Кирил и Методий” гостите разгледаха с интерес най-старото училище в града с неговата музейна сбирка и бяха впечатлени от строящия се нов физкултурен салон – мечта на поколения ученици.
В ОУ „Митрополит Авксентий Велешки” посрещнаха министъра с изпълнения на група „Медени звънчета”, с хоро и стихотворения на първолаци. Кр. Вълчев разгледа току-що санираната сграда, срещна се с учителите, сред които преобладават млади хора, и се разписа в летописната книга на учебното заведение.
На среща по-късно в сградата на Общината с представители на самоковските училища и на други институции и организации, имащи ингажименти към просветното дело, министър Вълчев говори за проблемите в родното образование и за задачите през предстоящата учебна година.
Министърът обърна особено внимание на работата с отпадналите от училище ученици и на необходимостта от обхващане на по-широк кръг институции в тази дейност, а и като цяло в помощ на образованието. Потребни са максимални усилия за организиране с всички ученици на дейности по интереси, за ранно професионално ориентиране и насочване на седмокласници към профилираните паралелки, за подобряване на възпитателната работа и повишаване на квалификацията на учителите.
Изразена бе благодарност на кмета Георгиев и ръководството на общината за подкрепата, която оказват на оброзавнието. Признателност заслужиха специално изградените екипи, работещи за връщане в училище на отпадналите ученици.
В този дух се изказаха и зам.-министър Сачева, и ръководителката на РУО Р. Иванова. Изтъкнато бе, че работата на екипите с отпаднали ученици трябва да продължи и през новата учебна година. Нови, по-големи изисквания и предизвикателства ще има през тази учебна година и за учители, и за ученици, предупредиха гостите, и пожелаха на всички успех.
В изказванията на Мариана Солунска, директор на ОУ „Неофит Рилски”, и на Искра Радева, директор на детска градина „Пролет”, бяха посочени трудностите при работата на екипите в Седми квартал за задържане на децата и учениците в детската градина и в училище, проблемите в работата с родители, необходимостта от намесата и на полиция в някои тежки ситуации.
Милка Кощрова, педагогически съветник в ОУ „Митр. Авкс. Велешки”, сподели опит за добре координирана работа с деца със специфични образователни потребности, и разказа за постигнати добри резултати при обучението на отпаднали от училище.
Цветка Топчийска, началник на отдел „Закрила на детето” към дирекция „Социално подпомагане”, сподели, че преместването на учениците от едно училище в друго не решава въпроса. По-важно е да се проучат проблемите и да се вземат мерки за преодоляването им. Топчийска се поинтересува и предвиждат ли се допълнителни средства за отпаднали и социално слаби ученици и за работата на учители и възпитатели с тях.
Преподавателката Роза Попова от ОУ „Св. св. Кирил и Методий” и диоректорката на НУ „Станислав Доспевски” Камелия Асенова изтъкнаха необходимостта от активно ангажиране на учениците и отчетоха важното значение на заниманията по интереси.
Закривайки срещата, кметът Георгиев подчерта, че работата по проблемите на образованието е била винаги важна грижа на Общината. Той оповести, че се осигуряват пари по програми, а и Общината отделя свои средства, според възможностите си, за ремонт на детски градини и училища, за обновяване на техните кабинети. Активно се подпомага работата на учебните заведения и на екипите за задържане на учениците в училище и за връщане на отпадналите.
Вл. Георгиев благодари на гостите за вниманието и изрази признателност на присъстващите за положените усилия и за постигнатите успехи. Кметът допълни, че работата за образованието и възпитанието на младите хора ще продължава да бъде една от най-важните задачи в цялостната дейност на Общината и пожела на всички успешна нова учебна година.

Евгения Попова

Leave a Reply