Новини, Политика

Михаил Михайлов застана начело на БСП в Самоков

За председател на общинската организация на социалистите в Самоковска община на конференция на 29 февруари бе избран Михаил Михайлов.
Избран бе и Общински съвет от 27 души, както и Контролно-ревизионна комисия от 5 члена с председател Людмил Яначков.
За делегати на предстоящия през май 50-и конгрес на БСП от Самоков бяха избрани Михаил Михайлов, кметът Владимир Георгиев, досегашният ръководител на самоковските социалисти Силвия Стойчева, д-р Ивалина Трендафилова и председателката на младежкото обединение на социалистите Ели Георгиева.
Гласувани бяха и направените на събрания по организации предложения за председател на Националния съвет на БСП, визиращи Корнелия Нинова, Крум Зарков и Кирил Добрев. Както е известно, социалистите ще гласуват в края на април за пряк избор от всички членове на председател на партията.
Началото на отчетно-изборната конференция бе особено вълнуващо за най-новите членове на партията и за възстановилите членството си социалисти, на които бяха връчени партийните билети.
Силвия Стойчева представи отчет за работата на организацията. Подчертани бяха положителните страни в дейността. Изтъкнати бяха и слабостите, към отстраняването на които трябва да се насочи вниманието на всички. Очертани бяха и задачите в навечерието на предстоящия конгрес.
Кметът Владимир Георгиев направи кратък преглед на свършеното в общината през отчетния период. Той запозна присъстващите с трудностите в работата и набеляза предстоящите задачи, свързани с развитието на Самоков и селата.
В информацията на председателя на групата на общинските съветници социалисти Николай Кокалов бяха подчертани ролята и мястото на всеки от тях в работата на различните комисии в местния парламент. Посочени бяха и задачите на съветниците социалисти в сложната ситуация при новия състав на Общинския съвет.
Делегати изразиха своето отношение към проблемите, дадоха предложения и призоваха присъстващите и всички членове на партията да работят за издигане на авторитета на самоковската организация, за развитието на Самоков и общината и за осигуряване на по-добри условия за труд и живот на гражданите.
Силвия Стойчева бе освободена от председателството на организацията поради избирането й за член на ЦИК /Централната избирателна комисия/.
Изказалите се делегати благодариха на г-жа Стойчева за продължителната й, 20-годишна работа начело на една от най-големите и с най-висок авторитет организации на социалистите в Софийска област. Може би Стойчева е и с най-дълъг стаж на отговорния пост в историята. По този повод Христо Ярловски сподели интересен епизод от началото на 2000 г., като припомни как са убеждавали тогава младата социалистка Силвия Стойчева да стане председател на общинската организация и как тя, осъзнавайки високото доверие, приела със сълзи на очи голямата отговорност, а след това изпълнявала с чест и достойноство в продължение на две десетилетия отговорните си задачи.
Новоизбраният председател Михаил Михайлов е учител в Професионалната гимназия по туризъм. Роден е през 1986 г. Член е на БСП от 2006 г. От 2016 до 2020 г. е бил председател на младежкото обединение на социалистите. От 2019 г. е общински съветник. Председател е на Постоянната комисия по образование, култура, младежки дейности и спорт.
„Като учител винаги съм се стремял да спазвам няколко принципа – да бъда открит, отговорен в работата си, прям, коректен и честен към хората, да бъда диалогичен и да зачитам различните мнения, да не злоупотребявам с гласуваното ми доверие – това ще бъдат и принципите ми като председател на Общинския партиен съвет”, увери присъстващите новоизбраният председател. Той добави, че ще работи активно за надграждане на постигнатото в работата на самоковската организация на социалистите.

Евгения Попова

Leave a Reply