Младежи гостуваха на местната администрация по случай Деня на общините

На 11 октомври – ден преди празника на българските общини 12 октомври, в сградата на местната власт гостуваха самоковски ученици. Те бяха приветствани от изпълняващия длъжността кмет Люба Кленова, зам.-кмета Сия Шехтанова, секретаря на Общината Ангелина Вангелова, гл. експерт „Култура” Пепа Георгиева, гл. експерт „Образование” Снежана Дамянова.
Анг. Вангелова изтъкна, че този Ден на отворените врати е символично понятие, тъй като Община Самоков е винаги отворена за жителите на града и района.
Самоковската община е една от първите, създадени веднага след Освобождението през 1878 г. През 2019-а се навършват 141 години от избирането на първия общински съвет, назначаването на първия кмет и организирането на местна администрация в Самоков.
Вангелова запозна младите гости със структурата на общинската администрация и разказа за дейността на различните дирекции и отдели, както и за проектите, които се осъществяват.
На учениците бяха раздадени специални брошури, в които се описва как е  създадена като институция българската община.
Денят на българската община се чества от 1998 г. по решение на Националното сдружение на общините. На 12 октомври 1882 г. в „Държавен вестник” е публикуван първият Закон за общините и градското управление. В него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на кметовете и техните помощници. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в Търновската конституция от 1879 г., както и в новата Конституция от 1991 г.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*