Новини, Образование, Шарен свят

Младежи имат възможност да получат безплатно „Знания и умения за успешен бизнес”

Информационна среща по проект „Знания и умения за успешен бизнес” ще се проведе в конферентната зала на хотел „Арена” в сряда, 24 април, от 14 ч.
По време на срещата ще бъде предоставена детайлна информация за проекта, който дава възможност на хора с предприемачески идеи да се научат как да ги осъществят на практика: как се пише бизнес план, как се продава успешно, как се представя бизнес идея, какво е успешен предприемач.
Участието в срещата е свободно и напълно безплатно!
„Знания и умения за успешен бизнес” е проект, насочен към предприемчиви хора, които искат да разработят своята идея, имат вече създадена и желаят да я изведат на пазара на стоки и услуги.
Участници могат да бъдат безработни или неактивни млади хора до 29 години.
Обученията в Самоков ще се проведат през месец май, в продължение на 9 дни и са напълно безплатни.
По време на обученията ще можете:
– практично да разработите своята идея;
– да работите по бизнес модел темплейт;
– да установите своите целеви групи и целеви пазари;
– да доразработите продукта или услугата си;
– ако нямате такива, да помислите за идеи;
– да се срещнете с представители на успешни предпримачески начинания и да ги разпитате как са успели и дали се чувстват успели.
Не пропускайте безценния шанс да бъдете един от 9-те участници, които ще се включат в инициативата и ще се сдобият с безценни знания, умения и контакти!
Проект „Знания и умения за успешен бизнес” се изпълнява от фондация BCause и е финансиран е по процедура „Подкрепа за предприемачество” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Leave a Reply