Новини, Туризъм

Младежи могат да кандидатстват за стипендианти в китайски университети

По силата на меморандум за разбирателство и сътрудничество в областта на образованието между Софийска област и китайската провинция Джянси пет ученици от Софийска област ще получат стипендии за обучение в Университет по земеделие (http://www.jxau.edu.cn), Университет по финанси и икономика (http://english.jxufe.cn/) и Университет  Нанчанг (http://english.ncu.edu.cn/).
Отпуснатите стипендии са:
– 25 000 китайски юана на човек годишно за докторска или магистърска степен.
– 20 000 китайски юана на човек годишно за бакалавърска степен.
– 6000 юана на човек годишно за обучение половин година.
Стипендиите включват такси за обучение, учебници, такси за регистрация, настаняване. Студентите се оценяват ежегодно и ако са се представили добре през първата година на обучение, стипендия се отпуска и за следващата година.
За университета в Нанчанг през първата година се изучава задължително китайски език, другите университети са с преподаване на английски език.
Кандидатите трябва да изпратят следните документи на sofoblast@ government.bg: автобиография, мотивационно писмо, диплома или академична справка /в случаите, когато дипломата не е издадена/ за завършено средно образование; сертификат за владеене на английски език. Кандидатите може да са завършили средно образование в годината на кандидатстване или в предходни години.
Изисква се постоянният или настоящ адрес да е в населено място от Софийска област.

Leave a Reply