Култура, Новини

Младежи от 5 държави изпълняват заедно проект на Мальовица

Започна на 21 август изпълнението на проект за младежки обмен – Environmental and Cultural Optimism /ЕСО/. В Централната планинска школа „Мальовица” за целта са си дали среща общо 38 младежи на възраст от 18 до 30 години от Румъния, Италия, Сърбия, Македония и България.
Ръководител на проекта е Мария Рачинска. Начинанието се осъществява по програма „Еразъм +” от Фондацията за предприемачество, култура и образование в София с управител Ана-Михаела Търнева.
Целта е да се запознаят младите хора с екологични проблеми, да се насърчат за по-здравословен начин на живот като алтернатива на заседналия живот в градовете, да се изгради у участниците екологично съзнание чрез осъществяване на различни дейности, както и да се зародят нови идеи за опазване на околната среда.
Обсъждат се проблеми, свързани с глобалното затопляне, изсичането на горите, замърсяването на въздуха, прекомерното застрояване, необходимостта от физическа култура и здравословно хранене, рециклирането на отпадъците и др.
Дискусии, презентации, обмяна на опит и игри подпомагат работата по проекта.
Срещата ще приключи в неделя, на 27 август.

Leave a Reply