Новини, Образование

Младежи се учиха да оказват първа помощ

Занятие за оказване на долекарска помощ с участието на учениците от 9-а клас бе проведено в СОУ „Отец Паисий”. Председателката на Общинския съвет на БЧК д-р Виолета Москова запозна младежите и девойките с темата, а след това вниманието бе насочено към необходимите практически умения, които бяха демонстрирани както върху манекени, така и на ученици. Стана ясно, че особено важно е да се действа бързо и точно в първите минути.
Занятието се състоя в кабинета по биология и здравно образование под ръководството на главния учител Емилия Бонева, а бе открито от директорката на училището Лиляна Минкова. „Темата е много интересна и полезна и затова учениците проявиха голям интерес”, споделиха г-жа Бонева и Румяна Гамалова, педагогически съветник в училището.
Сред присъстващите бяха ръководителката на Областния съвет на БЧК Диана Андреева, представители на Общината и др.

Leave a Reply