Новини, Политика, Шарен свят

Младежи ще стартират в администрацията

Над 600 безработни младежи до 29 години ще започнат трудов стаж за придобиване на професионален опит в системата на Министерството на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването по проект „Старт в администрацията”.
Както поясниха от Бюрото по труда, в работа по проекта с предимство ще се включват младежи с трайни увреждания, възпитаници на социални заведения, самотни родители или осиновители, родители или осиновители на деца до 3-годишна възраст от т. нар. уязвими малцинствени групи.
Безработните младежи трябва да са регистрирани в Бюрото по труда, да имат завършено висше образование с общ професионален опит не повече от 3 години, но без стаж по специалността.
На стажантите се осигурява възнаграждение в размер на 400 лв. месечно за период от 9 месеца.
Младежите ще бъдат назначени в централните и териториалните звена на двете министерства.
Междувременно директорката на Бюрото по труда Венета Галева заяви, че в близките дни се очаква да пристигнат образците на заявленията за кандидатстване на младежи по проекта “Старт в кариерата”.

Leave a Reply