Младите земеделци могат да кандидатстват по европейска програма

До 14 юни младите земеделски стопани могат да кандидатстват за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони, стана ясно от среща, организирана от Областния информационен център за представяне на процедурата за подбор на проекти по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“. Съорганизатор бе Националната служба за съвети в земеделието. Присъстваха земеделски производители и представители на бизнеса.
Старши експертът от Службата за съвети в земеделието Николай Николов представи в подробности условията за кандидатстване по мярката, като наблегна, че допустими са единствено кандидати на възраст от 18 до 40 години, които притежават достатъчни професионални умения и компетентности. Кандидати могат да бъдат и еднолични търговци (ЕТ) и еднолични дружества с ограничена отговорност (ЕООД), регистрирани по Търговския закон, като собственикът на капитала също трябва да е на възраст от 18 до 40 г. Те ще могат да кандидатстват с проекти на стойност 25 хил. евро, като не е необходимо съфинансиране от тяхна страна. Общият бюджет на процедурата е 43 027 600 лв.
Обяснено бе за какви точно дейности може да се кандидатства. Бизнеспланът, който се подава, задължително трябва да доказва увеличаване на икономическия размер на стопанството спрямо първоначалния размер най-малко с левовата равностойност на 4000 евро. Н. Николов разясни методологията за оценка на проектите и с конкретни примери и съвети насочи присъстващите как да получат максимален брой точки при кандидатстването.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*