Млади еколози в лоното на Рила

На 5 юни – Световния ден на околната среда, бе посветено посещението на природолюбители от екоклуб „За чиста България“ към СУ „Отец Паисий“ в Националния парк „Рила“. На Яворова поляна, в началото на известния ботанически маршрут „Приятели на растенията“, учениците се запознаха със защитената територия, с биоразнообразието, със забележителностите на парка и с правилата за поведение в тази зона.
Екологичната образователна програма продължи със запознаване с различните растения по изградения ботанически маршрут. Посещението протече под надслов „Екологията – науката, която ще спаси живота“. Изнесена бе и беседа на тема „Свързване на хората с природата“. Изводът бе, че обществото трябва да насочи вниманието си към природата, хората да излизат сред нея, за да оценят нейното изключително полезно значение и красотата й да я защитават и опазват.

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*