Млади хора предлагат решения на глобални проблеми

Общочовешките проблеми могат да се решават само от световни лидери, на ниво глобална политика и корпоративни инициативи. „Какво ли зависи от мен” – би се запитал почти всеки, махвайки лекомислено с ръка.
Оказа се, че всъщност идеи и предложения за реализация на дейности, свързани с овладяване на кризисни ситуации, могат да дадат и голобради юноши, и девойки. Това доказаха и учениците от икономическите паралелки на ПТГ „Никола Вапцаров” с учители Биляна Стамова и Цветелина Николова по време на иновационния лагер на „Джуниър Ачийвмънт”, чийто основен казус бе да се намери решение на глобалния проблем с изчезването на пчелите.
Ето и мнения на участници в първите три отбора.
Елвира Симонова, 12 клас, от отбор „Живи работещи пчелички” /класиран трети за идеята за създаване на училищни клубове за засаждане на медодайни растения/: „Участвам в лагера от 9 клас и вече имам опит. Интересно и полезно за нас е да се опитаме да направим добър, сплотен колектив, без да се познаваме, и да работим заедно. Веднага ни хрумнаха много идеи, които впоследствие обединихме в една. Тази година съм абитуриентка, но мисля, че по-младите ученици ще се включат в инициативата и през следващата година.”
Участници и наблюдатели в екипа бяха: Елвира Симонова /12 кл./, Николета Кръстева /11/, Адриана Грозданова /10/, Виктория Кленова /10/, Ванеса Арсова /11/, Йоана Даганова /11/, Христина Александрова /10/, Моника Славейкова /12/, Кристина Методиева /11/, Яна Георгиева /9/.
Йоана Нешева, 12 клас, от отбор „Феникс” /класиран втори за идеята за създаване на пчелна ферма в региона/: „Участвам още от първата ми година тук, когато бях в 8 клас. Въпреки че бяхме 11 души, които не се познавахме в началото, успяхме да се сплотим и да се представим достойно. Второто място не е малко постижение, но съм сигурна, че всеки ще иска да бъде на още по-добра позиция в следващото издание”.
Габриела Малинова от същия отбор, 11 клас: „Постарахме се да обърнем внимание на всички идеи и да ги комбинираме в една, за да не се чувства никой изолиран. Казусът ни изненада, защото в минали години е бил в сферите на образованието, здравеопазването и пр. Въпреки това лидерът на екипа ни поведе адекватно към ползотворно сътрудничество.”
Участници и наблюдатели в екипа бяха: Йоана Нешева /12 кл./, Габриела Малинова /11/, Радосвета Петрова /10/, Мартин Георгиев /12/, Муси Методиев /11/, Михаела Методиева /10/, Кристина Симеонова /9/, Виктория Пейчева /11/, Мая Костова /9/, Вероника Фампарска /10/.
Рая Димитрова, 12 клас, от отбор Bee saver – „Спасител на пчелите” /класиран първи за предложение за създаване на своеобразни „хотели” за пчели, включително в градски условия/: „Казусът наистина бе труден, но решаването на глобален социален проблем ни мотивира да измислим и подходяща работеща идея. Имахме много идеи, но преценихме, че тази на Дани е най-добрата, реално осъществима е и може да достигне до повече хора. Благодарение на уменията, които са ни дали и учителите, успяхме да сформираме екип, да си разделим задълженията и всеки да поеме това, което смята за своя силна страна.”
Даниела Секулова от същия отбор, 11 клас: „Аз лично бих желала да кандидатствам за националния етап, защото вече имам опит, още повече, че и в предишни години съм била в отбора, който печели училищното състезание. Тазгодишният формат е още по-голямо предизвикателство.”
Участници и наблюдатели в екипа бяха: Рая Димитрова /12 кл./, Даниела Секулова /11/, Лина Вукова /10/, Добринка Зарева /10/, Десислава Джоргова /10/, Даниел Гюров /11/, Мартина Здролова /9/, Велина Никова /11/, Радостина Тодорова /12/.
В първите издания на иновационния лагер съставът-победител на училищно ниво се е класирал направо за националния етап, но от тази година има промени, които дават възможност на всеки, който има желание, да продължи напред, независимо от класирането на отбора му. За целта младежите трябва да работят индивидуално и да измислят решение на казус в рамките на два дни. Все още обаче не е ясна датата за следващия етап на проявата.

Делян Василев

Можете да харесате

+ There are no comments

Add yours

*